Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност Статус на проекта: В процес на реализация Договор за финансиране: № BG06RDNP001-7.008-0048-C01 от 03.12.2019 г.

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Бюджетна линия: BG06RDNP001-7.008 Основни дейности по проекта: В рамките на дейността се предвижда изпълнение на СМР на обект "Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец, с цел подобряване на енергийната ефективност, кв.71, УПИ I", включващи следните енергоспестяващи мерки:  1.Мярка за енергоспестяване ЕСМ В1: Топлоизолиране на фасади - предвижда се топлоизолиране на стени на сградата с каменна вата с коефициент на топлопроводност 0,035W/(mK).  2.Мярка за енергоспестяване ЕСМ В2: Подмяна на дограма - предвижда се подмяна на дървената дограма с 5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет, съставен от 1 бяло флоатно стъкло и 1 специално стъкло - по фасади СИ и С3 - К-стъкло, а по фасади ЮИ и ЮЗ - стъкло тип 4-ри сезона. Също така ще бъдат подменени входните врати с алуминиева дограма.  3.Мярка за енергоспестяване ЕСМ В3: Топлоизолиране на покрив - предвижда се топлоизолиране на скатните покриви с каменна вата.  4.Мярка за енергоспестяване ЕСМ В4: Топлоизолация под - мярката включва дейности по стените на сутерена, граничещи с външния въздух и под на еркерните части, с полагане на топлоизолация с каменна вата с коефициент на топлопроводност 0,035W/(mK);  5.Мярка за енергоспестяване С1: Мерки по отоплителната инсталация - предвижда се извършването на демонтажни работи на колектори, разпределителна мрежа, радиатори, разширителен съд, доставка и монтаж на нов водогреен котел с двустепенна моноблочна газова или комбинирана горелка, изграждане на нова разпределителна мрежа с полипропиленови тръби, доставени и монтирани нови стоманени панелни радиатори, окомплектовани с обезвъздушител и радиаторен вентил, топлоизолиране на системата, доставка и монтаж на топломер.  6.Мярка за енергоспестяване С2: Автоматично регулиране на отоплителната инсталация - предвижда се изграждането на управление за работа на отоплителната система включваща контролер, външен сензор, повърхностен сензор, двупътен винтил, термостат, стаен регулатор и работа по зададена програма.  7.Мярка за енергоспестяване С3: Мерки по осветителната инсталация - предвижда се подмяна на всички лампи с нажежаема жичка с 12W LED крушка Е27, 3000К. Период на изпълнение: 03.12.2019 - 02.12.2022 г. Обща стойност на проекта: 679 152 лева

Допълнителна информация:
Община Лясковец получава финансиране за енергийна реконструкция на сградата на общинска администрация по Програма за развитие на селските райони
09.08.2021 г. Община Лясковец започва енергийна реконструкция на сградата на общинска администрация с финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020