Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Лясковец Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Фонд Социална закрила към МТСП

Фонд Социална закрила към МТСП

Основни дейности по проекта: 1. Екип за организация и управление на проекта.   2. Доставка и монтиране на оборудване и обзавеждане в кухнята на Домашен социален патронаж:  - закупуване и монтиране на технологично оборудване и обзавеждане за нуждите на кухненския блок на Домашен социален патронаж, отговарящо на хигиенните норми, а именно: работни маси - 4 броя, работни шкаф-маси - 4 броя, мивки - 6 броя, стелажи - 4 броя, транжорен труп/маса - 1 брой, вентилационна (смукателна) инсталация - 1 брой, електрически хокер (свободно стоящ котлон) - 1 брой, електрически фритюрник - 1 брой.  3. Популяризация дейността на Фонд „Социална закрила”. Постигнати резултати от осъществения проект: Доставено и монтирано оборудване и обзавеждане в кухнята на Домашен социален патронаж: работни маси - 4 броя, работни шкаф-маси - 4 броя, мивки - 6 броя, стелажи - 4 броя, транжорен труп/маса - 1 брой, вентилационна (смукателна) инсталация - 1 брой, електрически хокер (свободно стоящ котлон) - 1 брой, електрически фритюрник - 1 брой. Период на изпълнение: 01.07.2018 - 29.10.2018 г. Обща стойност на проекта: 28 620 лева Собствен принос: 2 862 лева