Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Активни граждани – отговорни родители Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: № BG05/1704

Източник на финансиране:
Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство

Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство

Основни дейности по проекта: По проекта се предвижда създаване на „Клуб за отговорни родители“ като под формата на тренинги за млади семейства ще се повишат уменията за възпитание и отглеждане на децата. Друга ключова дейност по проекта е създаване на Обществен съвет за развитие на село Козаравец, който да включва активни представители от всички сектори, които ще идентифицират местните проблеми и ще подпомагат развитието на селото чрез нови проекти и инициативи. Период на изпълнение: 03.07.2015 - 03.03.2016 г. Обща стойност на проекта: 10 390.00 лева Собствен принос: 1183.28 лева Партньор по проекта: Община Лясковец

Допълнителна информация:
01.09.2015 г. Стартиране на проект "Активни граждани – отговорни родители"
05.01.2016 г. В село Козаревец изградиха зона за гражданска активност по проект „Активни граждани – отговорни родители”
07.02.2016 г. Обществен съвет, „Клуб за отговорни родители” и Зона за гражданска активност с градински шах на открито са най-новите придобивки на село Козаревец
01.03.2016 г. В село Козаревец се проведе детски празник по проект „Активни граждани – отговорни родители”