Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж в Община Лясковец за пълноценно социално включване Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: РД04-152 / 08.09.2015 г.

Източник на финансиране:
Фонд Социална закрила към МТСП

Фонд Социална закрила към МТСП

Основни дейности по проекта: 1. Екип за организация и управление на проекта.  2. Доставка и монтиране на оборудване в кухнята на Домашен социален патронаж Лясковец.  3. Популяризация дейността на фонд „Социална закрила”. Постигнати резултати от осъществения проект: - доставено ново технологично оборудване, отговарящо на националните и европейски стандарти в областта на общественото хранене, в т.ч. 1 бр. печка, 3 бр. пекарни на 2 нива, 1 бр. картофобелачка със стойка, 1 бр. хладилен шкаф и 1 бр. комбиниран (хладилен и фризер) шкаф;  - подобрена материална база, отговаряща на хигиенните норми;  - подобряване на условията на труд в кухненския блок на Домашен социален патронаж;  - повишено качество на социалните услуги;  - повишена информираност на общността, на институции и неправителствени организации на територията на общината за дейността на фонд „Социална закрила”. Период на изпълнение: 03.07.2015 - 31.10.2015 г. Обща стойност на проекта: 20 562.00 лева Собствен принос: 2 257.71 лева