Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Да сбъдваме заедно мечтите си Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: БС-33.14-1-015 / 28.09.2015

Източник на финансиране:
Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Бюджетна линия: 33.14 - 2015 Основни дейности по проекта: 1. Екип за организация и управление.  2. Сформиране на групи и създаване на условия за реализация на дейностите на групите.  3. Дейности на групите.  4. Обучение по тема „Социално предприемачество”.  5. Популяризация на проекта. Постигнати резултати от осъществения проект: - Създаден успешен модел за ранно професионално ориентиране и изграждане на лидерски умения;  - Придобити основни познания по теми, като: професионално ориентиране, предприемачество, лидерство и благотворителност;  - Повишени езикови и социални умения на учениците;  - Сведени до минимум отсъствия, поради несправяне с учебния процес и в последствие постепенно отказване от обучение;  - Ученици от 7-ми и 8-ми клас и техните родители посетиха 4 средни учебни заведения: 2 на територията на гр. Горна Оряховица и 2 на територията на гр. Велико Търново и се запознаха лично с материалната база, специалности и възможности за продължаване на образованието след завършване на 7-ми, 8-ми клас;  - Проведени 36 учебни часа ( 2 пъти месечно по 2 учебни часа) , по теми в следните направления: развитие на речевите и комуникативните умения по български език, професионално ориентиране и предприемачество, лидерство и благотворителност;   - Проведени месечни мероприятия: Ден на толерантността; Ден на отворените врати; акция за набиране на дрехи и играчки и дарението им в Дом за деца в гр. Стражица; акция „четене на книги на малките”, реализирана в Детски градини на територията на Общината;   - Проведени 2 Пролетни Академии. Период на изпълнение: 01.10.2015 - 30.06.2016 г. Обща стойност на проекта: 14 431.97 левa Партньор по проекта: Сдружение „Училищно настоятелство при Основно училище „Петко Рачев Славейков” - с. Джулюница

Допълнителна информация:
31.10.2015 г. Дейности по проекта
30.11.2015 г. Празник на толерантността
30.12.2015 г. За предприемачеството, благотворителността и още нещо…
29.01.2016 г. Продължават дейностите по проект „Да сбъдваме заедно мечтите си”
29.02.2016 г. За доброволчеството и още нещо…
31.03.2016 г. Учениците наблягат на езиковата подготовка
28.04.2016 г. Азбука на предприемачеството
31.05.2016 г. Имам идея
30.06.2016 г. Приключват дейностите по проект “Да сбъдваме заедно мечтите си“