Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване в село Козаревец – УПИ I Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване в село Козаревец – УПИ I Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Проект „Красива България”

Проект „Красива България”

Основни дейности по проекта: - Ремонт на покрива на сградата, включително частична подмяна на дървена покривна конструкция и препокриване;  - Ремонт на фасадите на сградата, в т.ч. обрушване на увредена външна мазилка и изкърпване, боядисване на фасади и частична подмяна на дограма с прозорци с PVC профили и стъклопакет и алуминиеви врати. Постигнати резултати от осъществения проект: На обект „Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване в село Козаревец”, изпълнен с финансиране по програма „Красива България“ са постигнати следните резултати:   - Ремонт на покрива на сградата, включително частична подмяна на покривна конструкция, възстановяване на дървени и ламаринени обшивки, полагане на хидроизолационно фолио, препокриване;  - Изграждане на нова отводнителна инсталация на покрива – олуци и водосточни тръби;  - Частична подмяна на съществуваща дограма с прозорци с PVC профили и стъклопакет и външни врати с алуминиеви профили с прекъснат термомост;  - Ремонт на фасадите на сградата, в т.ч. обрушване на увредена външна мазилка и изкърпване; препръскване и боядисване на фасади. Период на изпълнение: 11.03.2015 - 16.10.2015 г. Обща стойност на проекта: 38 305.00 лева Собствен принос: 19 919.00 лева