Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец Ремонт на Музей на гурбетчийското градинарство, като сграда с местно културно значение в град Лясковец Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: № 41/3/3221335 от 04.08.2014 г.

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Основни дейности по проекта: - Ремонт покриви, в т.ч. подмяна на компрометирани елементи от дървената покривна конструкция, дъсчената и летвена обшивка и гредореда на таваните, полагане на хидроизолационно покритие върху дъсчената обшивка, почистване на подпокривни пространства, обработка на дървената конструкция с консерванти и препокриване на покрива със същия тип едноолучни турски керемиди;  - Ремонт покривна водоотводнителна система, в т.ч. направа на нови ламаринени обшивки на улами и около коминни тела, подмяна на олуци и водосточни тръби от поцинкована ламарина;  - Ремонт интериор и екстериор, в т. ч. очукване на компрометирани външни и вътрешни мазилки, полагане на хидроизолация върху стени и изграждане на преграда за подпочвени води чрез шприцване на хидрофобен материал; изкърпване на вътрешни и външни мазилки в компрометираните участъци; боядисване на вътрешни и външни стени след изстъргване на стари увредени бояджийски покрития; възстановяване на компрометирани преградна стена, дюшеме и облицовка таван; почистване и покриване с консервиращи лакове на дървени обшивки по тавани в помещения, на дървени стрехи, обшивки и дограма. Постигнати резултати от осъществения проект: - Основно ремонтирани покриви на сградите на музея на гурбетчийското градинарство и спиране на течовете, заплаха за елементите на сградите и експонатите в залите на музея;  - Направа на нови ламаринени обшивки по покриви, подмяна на олуци и водосточни тръби от поцинкована ламарина;  - Възстановени вътрешни и външни мазилки в компрометираните участъци, изпълнена хидроизолационна преграда за високите подпочвени води;  - Възстановени преградна стена, настилки и облицовки;   - Нови бояджийски покрития по външни и вътрешни стени, покритие с консервиращи лакове на външни и вътрешни дървени елементи, стрехи, облицовки и тавани;  - Подобрено състояние и визия на сградите на музея и тяхната функционалност, съхранен сграден фонд, по-добри условия за ползване. Период на изпълнение: 04.08.2014 - 15.08.2015 г. Обща стойност на проекта: 71 958.61 лева