Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Развитие на нови туристически атракции към Музей на гурбетчийското градинарство в гр. Лясковец Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: 41/3/3130631 /12.03.2014 г.

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Основни дейности по проекта: • Подобряване състоянието на туристическата инфраструктура на територията на община Лясковец;  • Повишаване и разнообразяване броя на туристическите атракции в град Лясковец;  • Създаване по-благоприятни условия за представяне историята на гурбетчийското градинарство за граждани, гости и туристи на град Лясковец;  • Осигуряване по-благоприятни условия за демонстриране на местното винарно и културно богатство на гр. Лясковец;   • Осигуряване допълнителни възможности за повишаване доходите на населението от селските райони. Постигнати резултати от осъществения проект: - Подобрено състояние на туристическата инфраструктура на територията на община Лясковец;  - Разнообразен брой на туристическите атракции в град Лясковец;  - Създаване по-благоприятни условия за представяне историята на гурбетчийското градинарство за граждани, гости и туристи на град Лясковец;  - Осигурени по-благоприятни условия за демонстриране на местното винарно и културно богатство на гр. Лясковец;  - Осигурени допълнителни възможности за повишаване доходите на населението от селските райони;  - Обновена дървена част от дегустационна зала, както и прилежащ към нея инвентар, като маси, пейки, врати, чебур, кораб и т.н. - изшкурени и лакирани (импрегнирани);  - Закупено обзавеждане и оборудване, с които ще има възможност за пълноценно предоставяне на новата туристическа атракция – хладилник, миялна машина, микровълнова печка, електрически нож, мобилен механизъм за бутилиране, машина за сувенири, посуда (чаши, чинии, прибори, гарафи), машина за пълнене;  - Разработена маркетингова стратегия за популяризиране на новата туристистическа атракция в град Лясковец. Период на изпълнение: 12.03.2014 - 11.06.2015 г. Обща стойност на проекта: 27 220.00 лева