Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка” Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка” Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Основни дейности по проекта: - Подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка”;  - Благоустрояване на временни пътища, осигуряване на осветление на целия район и изграждане на допълнителна електроразпределителна мрежа, водопроводни отклонения, поставяне на пейки, кошчета и контейнери за отпадъци;  - Затревяване и поставяне на информационни табели.  Постигнати резултати от осъществения проект: - Подобрен достъп до част от защитена местност „Лесопарка” в близост до манастир „Св.Св. Петър и Павел“;  - Възстановени зелени площи чрез подравняване на терена и затревяване;  - Подобрени условия за провеждане на масови мероприятия и за ползване на местността от гражданите на града и туристи;   - Възстановена и допълнена електроразпределителна мрежа, включително допълнително осветление на района;  - Поставени пейки за отдих, кошчета и контейнери за битови отпадъци;   - Поставени две чешми за питейна вода. Период на изпълнение: 17.09.2013 - 09.01.2015 г. Обща стойност на проекта: 30 342.02 лева