Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Протегната ръка за по-достоен живот Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: BG051PO001-5.1.04-0099-C0001

Източник на финансиране:
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013

Бюджетна линия: BG051PO001-5.1.04 Основни дейности по проекта: Създаване на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, предлагащо почасови социални услуги в дома за лична помощ, социална подкрепа и за помощ комунално-битови дейности. Усъвършенстване и доразвиване на предлаганите социални услуги: „Личен асистент”; ”Социален асистент” и „Домашен помощник” като форми на социални услуги в общността за независимост и социално включване и намаляване риска от зависимост от институционален тип грижа. Период на изпълнение: 01.02.2013 - 31.05.2014 г. Обща стойност на проекта: 169 568.39 лв.

Допълнителна информация:
25.10.2012 Прессъобщение
07.02.2013 Обява за набиране на потребители
07.02.2013 Обява за набиране на експерти
07.02.2013 Обява за набиране на изпълнители
08.02.2013 Прессъобщение
22.04.2013 Прессъобщение
28.02.2013 г. Дейности по проекта
29.03.2013 г. Дейности по проекта
30.04.2013 г. Дейности по проекта
31.05.2013 г. Дейности по проекта
28.06.2013 г. Дейности по проекта
22.07.2013 г. Обява за едно работно място за длъжността "Домашен санитар" в гр. Лясковец
31.07.2013 г. Дейности по проекта
16.08.2013 г. Обява за едно работно място за длъжността "Домашен санитар" в гр. Лясковец
30.08.2013 г. Дейности по проекта
30.09.2013 г. Дейности по проекта
31.10.2013 г. Дейности по проекта
14.11.2013 г. Обява за едно работно място за длъжността "Домашен санитар" в гр. Лясковец
29.11.2013 г. Дейности по проекта
30.12.2013 г. Дейности по проекта
31.01.2014 г. Дейности по проекта
28.02.2014 г. Дейности по проекта
31.03.2014 г. Дейности по проекта
17.04.2014 Прессъобщение
30.04.2014 г. Дейности по проекта
12.05.2014 Прессъобщение
31.05.2014 г. Дейности по проекта