Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013

Бюджетна линия: 322 Основни дейности по проекта: • Подобряване физическата и жизнена среда в село Драгижево и село Джулюница, отговарящо на нуждите.  • Подобряване състоянието на централните части в населените места, чрез промяна на облика и обособяването на кътове за отдих.  • Насърчаване развитието на населените места на територията на общината, чрез подобряване средата за живот.   Постигнати резултати от осъществения проект: На обект „Обновяване на централната част на с. Драгижево – рехабилитация на паркова зона и детска площадка“ са осъществени строителни дейности, в резултат на които е:  - Обновено и преустроено пространството в централната част на село Драгижево;  - Възстановена детска площадка за деца от 3 до 12 години, съобразно изискванията на наредбата за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра;  - Създадени благоприятни условия за отдих и почивка – нови настилки, повече зелени площи с декоративна растителност; пейки, кошчета;  - Възстановен фонтан и поставена чешма в пространството на парка;  - Изградена осветителна инсталация с подходящи паркови осветители.    На обект „Обновяване на централната част на с. Джулюница – рехабилитация на паркови зони и детска площадка“ са изпълнени строителни дейности, в резултат на които са постигнати:  - Обновени и преустроени паркови зони, прилежащи на площада на село Джулюница;  - Създадени благоприятни условия за отдих и почивка – възстановени настилки, реконструиран и работещ фонтан, ново парково оборудване – пейки, кошчета, зони за отдих, възстановена съществуваща чешма в северната и поставена нова чешма в южната паркова зона; засадена нова декоративна растителност, декоративни кашпи;  - Изградена е сцена-подиум за провеждане на масови мероприятия;  - Възстановена детска площадка за деца от 3 до 12 години, съобразно изискванията на наредбата за устройство и безопасна експлоатация на площадките за игра;  - Изградена осветителна инсталация с подходящи паркови осветители в зоната за отдих с детска площадка и допълнително осветление в северната паркова зона. Период на изпълнение: 21.10.2013 - 30.12.2014 г. Обща стойност на проекта: 194 373.08 лв.