Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Славейче”, гр. Лясковец Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Славейче”, гр. Лясковец Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Основни дейности по проекта: В рамките на изпълнение на проекта се предвиждат да бъдат предприети следните енергоспестяващи мерки:  Енергоспестяваща мярка 1 - Топлинно изолиране на външни стени: Подобряване на топлофизичните характеристики на външни стени и намаляване топлинните загуби; Полагане външна топлинна изолация и измазване външна мазилка.  Енергоспестяваща мярка 2 - Топлоизолация покрив: Разпокриване на покрива, поставяне хидроизолационна мушама и препокриване; Нареждане дюшеци минерална вата в подпокривното пространство.  Енергоспестяваща мярка 3 - Подмяна на дървена и метална дограма с нова PVC: Подмяна на съществуваща дървена дограма с нова от PVC профили и стъклопакет.  Енергоспестяваща мярка 4 - Повишаване ефективността на ОИ подобряване ефективността на топлоотдаване: Подмяна съществуващите чугунени радиатори с нови стомани панелни радиатори с допълнителен ковектор; Подмяна отоплителен котел.  Енергоспестяваща мярка 5 - Повишаване ефективността на ОИ чрез подобряване ефективността на разпределителната мрежа: Подмяна на съществуваща разпределителна мрежа и вертикални щрангове, оформяне на два клона - северен и южен;   Енергоспестяваща мярка 6 - Повишаване ефективността на ОИ чрез "Автоматично управление" и "Температура с понижение": Преустройване на отоплителна инсталация, изработване и монтиране на отделни разпределителен и събирателен колектор; Доставка и монтаж на контролер за управление с карта по външна температура; Монтиране на нов мембранен ЗРС.  Енергоспестяваща мярка 7 - Слънчева инсталация за БГВ: Изграждане на инсталации за оползотворяване на ВЕИ;  Енергоспестяваща мярка 8 - ЕСМ по осветление  Енергоспестяваща мярка 9 - ЕСМ по "Разни влияещи" (Подмяна на оборудване) Постигнати резултати от осъществения проект: В резултат на изпълнението на проекта са изпълнени следните мерки за подобряване енергийната ефективност на сградата на ЦДГ „Славейче“ :  Подменена стара дървена дограма с прозорци от PVC профили със стъклопакет с нискоемисионно стъкло и подпрозоречни первази отвън и отвътре и врати от алуминиеви профили с прекъснат термомост. При подмяна на дограмата са топлоизолирани страниците около прозорци и врати.  Топлоизолиране на външни стени с експандирани екструдиранпенополистирол с коефициент на топлопроводност λ≤0,036 W/mK. Положена външна декоративна силиконова мазилка влачена структура и полимерна мозаечна мазилка по цокъл.  Топлоизолиране на покрива с екструдиран пенополистирол XPS 100mm, полагане на хидроизолационна мушама на покрива с пренареждане и подмяна на част от керемидите. Направа на нови обшивки по покрив и надолучни поли от поцинкована ламарина.  Енергийно ефективна оптимизация на електрическата инсталация с подмяна на всички стари осветителни тела в сградата с нови луминесцентни енергоспестяващи осветители с ЕПРА, осигуряващи същата осветеност спо-малка мощност.  С цел повишаване ефективносттана отоплителната система е извършена подмяна и модернизация на отоплителната инсталация в сградата. Подменени са съществуващите чугунени радиатори с нови стоманени двупанелни радиатори. Подменена е съществуващата разпределителна мрежа и вертикални щрангове, обособен отоплителен контур с нова циркулационна помпа и трипътен вентил с автоматичен изпълнителен механизъм за регулиране, водещо до подобряване ефективността на разпределителната мрежа. Преустроена е отоплителната инсталация в котелното, като старият напълно амортизиран котел е подменен с новикономичен с висок КПД, монтирана е регулираща и спирателна арматура и оборудване завъвеждане на система за автоматично управление на отоплението в зависимост от външната температура. Изградена е инсталация със слънчеви колектори за производство на битова гореща вода (БГВ). Период на изпълнение: 01.07.2012 - 31.01.2014 г. Обща стойност на проекта: 161 308,32 euro