Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Радост”, гр. Лясковец Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Радост”, гр. Лясковец Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Основни дейности по проекта: В процеса на реализация на проекта се предвижда да бъдат предприети следните енергоспестяващи мерки:   Eнерго спестяваща мярка 1 - Топлинно изолиране на външни стени: Намаляване загубите, чрез намаляване коефициента на енергопреминаване през външни ограждащи елементи - стени, прозорци;   Енергоспестяваща мярка 2 - Топлоизолация на покрив: Ремонтиране на воронките и барабанките по покрива; Демонтиране на осветителните тела на втори етаж и изграждане на окачен таван от гипсокартон, над който се нарежда дюшеци минерална вата.  Енергоспестяваща мярка 3 - Подмяна на дървена и метална дограма с PVC.  Енертоспестяваща мярка 4 - Повишаване ефективността на ОИ чрез подобряване на ефективността на топлоотделяне: Подмяна на чугунени радиатори с нови стомани панелни радиатори с допълнителен конвектор; Демонтиране на предпазни дървени решетки.  Енергоспестяваща мярка 5 - Повишаване ефективността на ОИ чрез подобряване ефективността на разпределителната мрежа: Подмяна на съществуваща разпределителна мрежа и вертикални щрангове и оформяне на два клона - северен и южен.  Енергоспестяваща мярка 6 - Повишаване ефективността на ОИ чрез "Автоматично управление" и "Температура с понижение": Преустройване на отоплителна инсталация в котелно, чрез изработване и монтиране на отделни разпределителен и събирателен колектор; Доставка и монтаж на контролер за управление с карта по външна температура.  Енергоспестяваща мярка 7 - Повишаване ефективността на ОИ чрез повишаване на КПД на топлоснабдяване: Предвижда се подмяна на съществуващия отоплителен котел.  Енергоспестяваща мярка 8 - Слънчева инсталация за БГВ: Изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници.  Енергоспестяваща мярка 9 - ЕСМ по осветление: Намаляване на консумираната ел. енергия. Постигнати резултати от осъществения проект: В резултат на изпълнението на проекта са изпълнени следните мерки за подобряване енергийната ефективност на сградата на ЦДГ „Радост“ :  Подменена стара дървена дограма с прозорци от PVC профили със стъклопакет с нискоемисионно стъкло и подпрозоречни первази отвън и отвътре и врати от алуминиеви профили с прекъснат термомост. При подмяна на дограмата са топлоизолирани страниците около прозорци и врати.  Топлоизолиране на външни стени с експандирани екструдиран пенополистирол с коефициент на топлопроводност λ≤0,036 W/mK. Положена външна декоративна силиконова мазилка влачена структура и полимерна мозаечна мазилка по цокъл.  Топлоизолиране на покрива с изграждане на окачен таван от пожароустойчивгипсокартон на втори етаж, върху който саположени каширани с алуминиево фолиоплочи минерална вата с дебелина 120 mm.Частична подмяна на обшивки по борд на покрив и локални ремонти на хидроизолация на покрив.  Енергийно ефективна оптимизация на електрическата инсталация с подмяна на всички стари осветителни тела в сградата с нови луминесцентни енергоспестяващи осветители с ЕПРА, осигуряващи същата осветеност спо-малка мощност.  С цел повишаване ефективносттана отоплителната система е извършена подмяна и модернизация на отоплителната инсталация в сградата. Подменени са съществуващите чугунени радиатори с нови стоманени двупанелни радиатори, подменена е съществуващата разпределителна мрежа и вертикални щрангове, като са обособени два отоплителни контура – северен и южен, всеки с циркулационна помпа и трипътен вентил за регулиране. Преустроена е отоплителната инсталация в котелното, като стария амортизиран котел е подменен с нов икономичен котел с висок КПД, монтирана е регулираща и спирателна арматура и оборудване за въвеждане на система за автоматично управление на отоплението в зависимост от външната температура. Изградена е инсталация със слънчеви колектори за производство на битова гореща вода (БГВ). Период на изпълнение: 01.07.2012 - 31.01.2014 г. Обща стойност на проекта: 153 344,64 euro