Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Арттерапевтична работилница за деца и младежи със специфични образователни потребности в община Лясковец Статус на проекта: Реализиран

Източник на финансиране:
Агенция по заетостта към МТСП

Агенция по заетостта към МТСП

Основни дейности по проекта: - Проучване, подкрепа, консултиране, информиране и оказване на индивидуална методическа помощ на деца, отпаднали от образователната система или с риск от отпадане; - Осигуряване на възможности за обучение и развитие, чрез провеждане на работни срещи с педагогическите съвети към училищата и специалисти от „Центъра за социална рехабилитация и интеграция”; - Предоставяне на превантивна дейност - Формиране на група по интереси – ателие за занимателни дейности: арт терапия и обучения „ на открито”; - Формиране на група от родители за самоопомощ. - 2 лица в град Лясковец и 2 лица в село Джулюница Период на изпълнение: 01.03.2011 - 01.09.2011 г. Обща стойност на проекта: 7 800 лева Партньор по проекта: Отдел „Закрила на детето”