Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

От 12 юни започва раздаването на втори транш - хигиенни материали на нуждаещи се в Община Лясковец 07.06.2024 От 12 юни започва раздаването на втори транш - хигиенни материали на нуждаещи се в Община Лясковец От 11 юни 2024 г. Български Червен Кръст - Велико Търново стартира поетапно раздаването на хигиенни продукти в изпълнение на втори транш на Програмата за „Храни и основно материално подпомагане 2021-2027г.“ - операция „Подкрепа“, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. Списъците с правоимащите са изготвени от териториалните поделение на АСП, въз основа на обективни критерии, свързани с правото на социалното подпомагане за м. януари 2024 г., и са в съответствие с Наредбата на министъра на труда и социалната политика. Право на пакети с храни имат: 1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2023 г./2024 2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД. 3. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от ЗХУ . 4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД. 5. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД. 6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства. 7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпома-гане, което не променя нивото им на материално лишение. На едночленни и двучленни семейства ще се раздават хигиенни пакети, които съдържат 9 вида продукти от първа необходимост - тоалетен сапун, препарат за под, препарат за съдове, тоалетна хартия, шампоан, паста за зъби, перилен препарат, четка за зъби и дамски превръзки и 2 вида местни консерви - говеждо месо и говежди кюфтета. На тричленни семейства и семейства с повече членове ще се раздават 2 хигиенни пакета и 3 броя консерви от всеки вид. Така ще се задоволят по-пълноценно потребностите на многочленните семейства от повече храна. За Община Лясковец раздаването ще започне на 12 юни (сряда) в пункта на адрес ул. „Младост“ №2 (Сградата на Домашен социален патронаж). Пунктът ще e отворен всеки работен ден от 9:00 ч. до 11:30 ч. За населените места: с. Джулюница, с. Добри Дял, с. Драгижево, с. Мерданя и с. Козаревец раздаването ще се извършва в кметствата на съответните села. Раздаването на хигиенните продукти ще продължи до 12 юли 2024 г.

От 12 юни започва раздаването на втори транш - хигиенни материали на нуждаещи се в Община Лясковец