Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

В СУ „Максим Райкович“ финализират дейностите по проект „Сензорна стая-2“ 27.06.2023 В СУ „Максим Райкович“ финализират дейностите по проект „Сензорна стая-2“ Почти са финализирани дейностите, свързани с инициативата „Сензорна стая-2“, съобщиха ръководителите на проекта, по който бе изграден специализиран кабинет за ученици със специални образователни потребности в СУ "М. Райкович". Инициативата е финансирана от Сдружение „Платформа АГОРА – Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива“ и Община Лясковец, Сдружение с нестопаска цел МИГ –„ Лясковец – Стражица“. Предложението беше внесено от екип на Училищното настоятелство при СУ „Максим Райкович“, гр. Лясковец с председател Петя Ганчева и проектът бе реализиран в рамките на три месеца – от април до юни 2023 г. Координатор на проекта „Сензорна стая -2“ е директорът на СУ „Максим Райкович“, гр. Лясковец Даниела Арабаджиева, технически сътрудник е старши учителят в начален етап на обучение Марияна Бъчварова, а психолог-консултант е Марияна Пенева, която има и предишен опит при работа в Сензорна стая. Пенева е работила с деца в помощно училище „Теодосий Търновски“, гр. Велико Търново и в Дневен център за деца с ментални увреждания – гр. Горна Оряховица. Основна идея при кандидатстването и реализацията на проекта бе да се усъвършенстват условията във вече съществуващата сензорна стая и чрез средства за адаптиране да се подобри работата на учителите, специалистите и родителите с децата със специални образователни потребности. Също така целта на проекта беше подобряване условията за изпълнение на образователни дейности и повишаване интереса към ученето като процес и задържане на учениците на територията на град Лясковец. Кабинетът се използва ефективно от ученици със СОП от 1 до 10 клас в СУ „Максим Райкович“, като техният брой се променя всяка година. През изминалата учебна година децата, нуждаещи се от помощ и подкрепа бяха осем на индивидуална форма, дванадесет са с обучителни затруднения, а девет - с дивиантно поведение. Един ученик е с хиперактивно поведение, а тринадесет деца изпитват затруднения при концентрация и имат нужда от корекция на поведението. Успешната реализация на проекта осигури приобщаване към учебния процес и създаде подходящи условия за обучение на учениците и в индивидуална форма. След приключването на дейностите по проекта, кабинетът продължава да функционира и да се използва в работата на специалистите.