Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

АПИ все още не е възложила планове за зимното поддържане на републиканската пътна мрежа 11.10.2021 Уважаеми жители на Община Лясковец, Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация-Лясковец, Ви уведомяваме, че Българската браншова камара „Пътища“ все още няма възложени планове за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа от страна на АПИ. Това означава, че е спряна подготовката за предстоящия зимен сезон. В писмото си, изпратено до кметовете на общините, областните управители, областните дирекции на МВР и до ГДПБЗН, Камарата обединява строителните, пътно поддържащите фирми, проектантски бюра, надзорни фирми и доставчици на материали и суровини за пътно поддържане. В писмото се казва още, че през всички зимни сезони до сега, са полагани всички усилия, машини, хора и средства, да осигурят проходимост на републиканските пътища. През последните няколко месеца, бездействието на държавата по отношение на заплащането на изпълнените ремонти и липса на възлагане на подготвителни за зимния период дейности, обрича кампанията по зимното поддържане за сезон 2021-2022 на провал. От браншовата камара споделят, че с всяка година, чрез изпълнението на възложени подготвителни дейности, са подобрявани подготовката и организацията за зимата. Оставянето на стотици обекти в незавършен вид, липсата на належащи възлагания за ремонти на амортизираната и остаряла на повечето места пътна настилка, липсата на маркировка и ограничителни системи за пътища, създават сериозни рискове от ПТП и загуба на човешки животи. Липсата на всякакво възлагане на дейности и разплащане за изпълнени ремонти са довели пътния бранш до колапс. Същевременно фирмите все още поддържат екипи за реакция при пътни произшествия, аварии и други извънредни случаи. Осигурени са служители и експерти за изпълнението на дейностите по осигуряване на безопасни условия на пътуване, без яснота дали този труд ще бъде заплатен, се казва още в писмото на браншовата камара. От писмото, изпратено и до кмета на Община Лясковец, става ясно, че до края на септември все още няма възлагане на планове за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа от страна на АПИ. Това означава, че е спряна подготовката за предстоящия зимен сезон. Дори и да се осигурят средства на този етап, за фирмите е технологично невъзможно да се осъществи адекватна подготовка и доставка на сол и материали, необходими за зимния сезон В резултат на това, пътно поддържащите фирми са изправени пред фалит, а подготовката на републиканската пътна мрежа за зимния сезон е безвъзвратно закъсняла, се подразбира от документа, постъпил в Община Лясковец и подписан от инж. Стефан Чайков – председател на Управителния съвет на Българската браншова камара „Пътища“.   С писмото можете да се запознаете в прикачения файл:

Писмо от Българска Браншова Камара