Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

В Община Лясковец 562 социално слаби лица ще получат пакет хранителни продукти 28.09.2021 В Община Лясковец 562 социално слаби лица ще получат пакет хранителни продукти От 27 септември 2021 година Община Лясковец започна раздаването на индивидуални пакети хранителни продукти в изпълнение на Програма „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти – 2020“. В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, Община Лясковец стартира раздаването на индивидуалните хранителни пакети. 562 са правоимащите лица от общината, които ще бъдат подпомогнати. Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу представен документ за самоличност и подпис. Списъците с имената на лицата се изготвят и предоставят на БЧК от Агенцията за социално подпомагане, която е и Управляващ орган на Оперативната програма Раздаването за град Лясковец се извършва в специално обособения раздавателен пункт, с адрес: гр. Лясковец, ул. „Младост” № 2, в сградата на Домашен социален патронаж. Работното време на пункта е всеки работен ден от 9:00 до 11:00 часа. Правоимащите лица за град Лясковец са 267. За съставните на общината села обособените раздавателни пунктове са разположени в кметствата на съответното населено място. Правоимащите лица за петте села на общината са 295. Общото тегло на един хранителен пакет е 17,540 кг и съдържа следните 15 вида хранителни продука: пшенично брашно – 2 бр.; спагети – 2 бр.; лютеница – 1 бр.; зелен фасул консерва – 3 бр.; домати консерва – 1 бр.; грах зелен – 2 бр.; гювеч консерва – 2 бр.; конфитюр – 1 бр.; говеждо в собствен сос консерва – 1 бр.; говежди кюфтета консерва – 2 бр.; пиле фрикасе консерва – 1 бр.; консерва риба – 2 бр.; захар – 3 бр.; леща – 1 бр.; зрял фасул - 2 бр. Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“ и включват следните категории: лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2019/2020 г.; майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 07.2021 г.; лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2020/2021 г.; лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 369,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 07. 2021 г.; лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 07. 2021 г.; лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 07. 2021 г., а по отношение на еднократните помощи - за периода от 01. 01. 2021 г. до 31.07. 2021 г.; лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID-19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01. 01. 2021 г. до 31. 07. 2021 година. Срокът за раздаването на индивидуалните пакети е до 29 октомври 2021 година.