Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Информация за етапите и начина на осъществяване на Преброяване 2021 година 09.09.2021 Информация за етапите и начина на осъществяване на Преброяване 2021 година Уважаеми съграждани,   От 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищният фонд в Република България. Първият етап на преброяване 2021 година вече започна. От 0:00 часа на 7 септември до 24:00 часа на 17 септември 2021 г. ще се проведе електронно преброяване на населението чрез попълване на електронна преброителна карта. Електронното преброяване ще бъде достъпно на територията на цялата страна на адрес: www.census2021.bg. По този начин всеки човек, живеещ на територията на страната, ще може да преброи себе си и семейството си, като за целта са необходими компютър /таблет/ мобилен телефон, ЕГН, валидна електронна поща и български документ за самоличност. През втория етап - от 8:00 часа на 18 септември до 20:00 часа на 3 октомври, ще се проведе преброяване с преброители и посещение на жилищата и домакинствата. При посещение на преброител в домакинствата същият изчита въпросите в преброителната карта и записва предоставените отговори. Предвид удължаването на епидемичната обстановка в страната, е препоръчително гражданите да се преброяват онлайн. В случай, че това е невъзможно, при провеждане на преброяването по домовете, е необходимо да се спазват задължителните противоепидемични мерки. Разработена е също и процедура за преброяване на лица, поставени под карантина. Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване. Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната. Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.