Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

АГОРА представя КулинарФест 27.08.2021 Първото мобилно приложение за кулинарни фестивали в България вече е факт. „КулинарФест“ (“CulinarFest”) е напълно безплатно за ползване и вече е налично за сваляне в Google Play. Приложението e разработено от сдружение „Платформа АГОРА“ със съдействието на народни читалища от 17 общини и изследователската работа на етнологът доц. Джени Маджаров от СУ „Св. Климент Охридски“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Целта на проекта „Култура ДОС“ е да стимулира интерес към храната като елемент от националното културно наследство и неговото опознаване и опазване, да представи алтернативни маршрути и различно изживяване на всички, които се интересуват от културно-исторически туризъм в България, да подкрепи местни общности и потенциала им за развитие като кулинарни дестинации. Наред с календар и програмата на 20 фестивала за автентична кухня, занаяти и традиции, мобилното приложение „КулинарФест“ провокира интерес и с етнографското проучване на кулинарията на фестивалните региони, класификация на фестивалите като принадлежащи към съхранена, обновена или уникална кулинарна традиция, както и представяне на природните, исторически и културни забележителности на фестивалните селища. Потребителите могат да разгледат и богат снимков материал от изминали издания на включените фестивали. В приложението се популяризира и Кулинарен празник „Ден на кокошата чорба” в с. Козаревец, община Лясковец, което попада в категория „Съхранена кулинарна традиция”, където основно се прилагат традиционни начини за технологична обработка на продукти и приготвяне на храна, при засилено използване на местни земеделски култури и хранителни продукти. Има съхранено познание или на практика се използват автентични помещения, обзавеждане, съоръжения за готвене и съхраняване на храни и зимнина, ползват се предимно традиционни продукти, посуда и съдове за хранене. В тази категория са групирани фестивалите, при които без съществени нововъведения е съхранена и се прилага кулинарна традиция или тя е добре запазена в колективната памет като общоселищна практика.   Мобилното приложение „КулинарФест“ се реализира по проект „Култура ДОС“ с финансовата подкрепа на програма "Културно наследство", модул "Културни индустрии и културен туризъм", на Национален фонд „Култура“.