Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Кметът на Община Лясковец издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки, които влизат в сила от 12 април 2021 година 09.04.2021 След като министърът на здравеопазването вчера пусна нова заповед за разхлабване на противоепидемичните мерки на национално ниво, със своя заповед от днес и след заседание на Общинския кризисен щаб, д-р Гецова издаде Заповед № 791/09.04.2021 година, която влиза в сила от понеделник - 12 април 2021 година. Със заповедта се възобновява присъственият учебен процес за учениците от 1-ви до 4-ти клас и задължителните групи за предучилищно образование; учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания; учениците от 5-ти до 12-ти клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището; учениците от 5-ти до 12-ти клас, при спазване на следния график: от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас; от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Забраната не се отнася за конкурсите и изпитите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитието на академичния състав в Република България и други специални закони. Конкурсите и изпитите се организират при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика. Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Посещенията в самостоятелните и прилежащите към места за настаняване балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета им. От 12 април се допуска провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви). Отново от 12 април се допускат посещенията в заведенията за хранене и развлечения при използване на не повече от 50% от капацитета им, ограничено работно време между 6.00 и 23.00 часа. От 29 април посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано барове, бар-вариете и нощни барове се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им. От 16 април са разрешени посещенията в игралните зали и казина при използване на не повече от 50% от капацитета им. От 16 април отпадат и ограниченията за работа на обектите, разположени в търговските центрове. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице. На територията на община Лясковец възобновяват дейността си Младежки дом – гр. Лясковец при използване на не повече от 30% от капацитета му, спазване на дистанция и носене на защитни маски за лице, възобновява се дейността и на Пенсионерските клубове, клубовете на инвалида на територията на Община Лясковец, както и дейността на клуба на ветераните от войните и на офицерите и сержантите от запаса и резерва при използване на не повече от 30% от капацитета им, спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски за лице. Своята дейност възобновява и Дневeн център за стари хора в гр. Лясковец при използване на не повече от 30% от капацитета му, спазване на дистанция и носене на защитни маски за лице. Допускат се посещения в Музея на гурбетчийското градинарство, при използване на 30 % от общия му капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице. Домашният социален патронаж и Центърът за обществена подкрепа в гр. Лясковец ще осъществяват дейността си при стриктно спазване на изготвените от Агенция за социално подпомагане Указания за превенция на разпространението на COVID – 19. Със заповедта може да се запознаете в прикачения файл

Заповед 791/09.04.2021 г.