Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Кметът на Община Лясковец издаде заповед за въвеждане на противоепидемични мерки, считано от 1 април 2021 година 31.03.2021 Кметът на Община Лясковец издаде заповед, с която от 1 април 2021 година се въвеждат временни противоепидемични мерки. След като министърът на здравеопазването нареди със своя заповед да се разхлабят част от строгите мерки, чрез взети решения на заседание на Общинския кризисен щаб и със заповед на кмета на Община Лясковец - /Заповед №725/30.03.2021 г./, от първи април ще влязат в сила новите мерки. До 11 април 2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. До 11 април се преустановяват груповите дейности и занимания в центровете за подкрепа за личностно развитие и центровете за специална образователна подкрепа. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. От 5 април 2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на посещенията в детските градини и детските ясли. От четвъртък, 1 април, се допускат посещенията в кина, театри, музеи, галерии, библиотеки при заетост на не повече от 30% от капацитета на помещенията. Същото условие важи и за занятията от танцовото, творческото и музикалното изкуство - при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице. От 1 април се допускат и посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения се допускат само в откритите им площи (тераси, градини и др.), при ограничено работно време от 6.00 до 23.00 часа. Изключение са дискотеките, бар-клубовете, пиано баровете, бар-вариете и нощните барове, които остават затворени до края на месец април. От 1 до 12 април на магазините с търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки, се разрешава работа с клиенти само на откритите площи, прилежащи към търговския обект. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8:30 и 10:30 часа. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице. Забранено е провеждането на културни и развлекателни мероприятия, включително и такива, провеждани на открито (събори, фестивали и др.). Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека. Забранено е и провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Забранени са посещенията в игралните зали и казина, посещенията в търговските центрове от тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори, доставчиците на съобщителни и комунални услуги, услуги по химическо чистене, автосервизите и автомивките в тях. Забранени са груповите туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и груповите посещения на туристически обекти. В сградата на Община Лясковец и в административните сгради в кметствата на територията на Община Лясковец е в сила пропускателния режим. Преустановява се приемният ден на Кмета на Община Лясковец, също и дейността на Младежки дом – гр. Лясковец. Възобновяват дейност Пенсионерските клубове, клубовете на инвалида на територията на Община Лясковец, клубът на ветераните от войните и на офицерите и сержантите от запаса и резерва, както и Дневният център за стари хора в гр. Лясковец и Музеят на градинарството, като използват не повече от 30% от капацитета на залите, при физическа дистанция от 1.5 метра и носене на защитни маски за лице. При възможност се препоръчва клубовете да организират дейността си на открити площи – тераси, градини и други. Домашният социален патронаж и Центърът за обществена подкрепа в гр. Лясковец ще осъществяват дейността си при стриктно спазване на изготвените от Агенция за социално подпомагане Указания за превенция на разпространението на COVID – 19.   Със заповедта може да се запознаете в прикачения файл

Заповед №725 /30.03.2021 г.