Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Част от мерките падат, в епидемиологична обстановка сме до 30 април 29.01.2021 Със своя заповед от днес 29 януари 2021 година кметът на Община Лясковец д-р Гецова удължава срока на въведените противоепидемични мерки, считано от 1 февруари до 30 април. Това стана в следствие на нововъведените от министъра на здравеопазването правила, които се утвърждават с неговите три нови заповеди. С новите разпоредби страната ни продължава да е с временни ограничения до края на месец април, като поетапно се отпускат някои от мерките, но при спазване на дистанция, носене на предпазни средства и ползване на дезинфектанти. От началото на новия месец февруари, освен малките ученици, в клас ще влязат и по големите от 5-ти до 12-ти клас, но при спазването на определен график: от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас; от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас; от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците в 6, 9 и 12 клас. От 1 февруари се разрешават посещенията в кината, както и участието в занятия на творческото, танцовото и музикалното изкуство, при използване на 30% от капацитета на помещенията и спазване на физическа дистанция. От началото на февруари месец фитнесите могат да възобновят работата си при използване на до 50% от капацитета на помещенията и спазване на разстояние най-малко 2 метра между посетителите. До 28 февруари продължава да е в сила забраната за посещения в заведенията за хранене и развлечение, като се допуска осъществяване само на доставки или вземане на храна за дома и офиса. Изключение от забраната се допуска за ресторантите в местата за настаняване при досегашните изисквания – само за гости на съответното място за настаняване, при спазване на нужната дистанция и използване на 50% от местата и при ограничено време в границите от 6:00 до 22:00 часа. От 1 март се допускат посещенията в заведения за хранене и развлечения, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, при използване на не повече от 50% от капацитета им, отстояние от 1,5 м. между облегалките на столове на две съседни маси и носене на защитни маски за лице от персонала. От началото на февруари месец работата си възобновяват и търговските центрове и МОЛ-овете, като малолетните и непълнолетни лица нямат право да ги посещават без придружаващ ги родител, настойник, попечител или друго пълнолетно лице. От 1 февруари до 30 април всички граждани, които се намират в закрити обществени места, в т.ч. и в обществения транспорт, трябва да носят защитна маска за лице. Същото изискване важи и за откритите обществени пространства, когато струпването на хора не може да бъде избегнато. Това означава, че отпада възможността вместо маска да се използват шлемове или други средства, покриващи носа и устата. Изключение се допуска за клиентите на местата за хранене и питейните заведения, когатo посещенията в последните са разрешени, за спортуващите, за децата до 6-годишна възраст, както и за изказващите се по време на семинари, пресконференции и други. С пълното съдържание на новата заповед на кмета на Община Лясковец може да се запознаете в прикачения файл.    

ЗАПОВЕД № 301 / 29.01.2021 г. гр. Лясковец