Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Информация за провеждане информационни събития на територията на МИГ "Лясковец - Стражица" във връзка с предстоящи приеми и популяризиране на Стратегия за ВОМР 14.10.2019  

График за информационни събития на територията на МИГ "Лясковец - Стражица" във връзка с предстоящи приеми и популяризиране на Стратегия за ВОМР