Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

В Община Лясковец стартира услугата „Асистент” в изпълнение на Закона за лична помощ 03.09.2019 В Община Лясковец стартира услугата „Асистент” в изпълнение на Закона за лична помощ От началото на септември 2019 година стартира финансирането в изпълнение на Закона за лична помощ. Чрез приетия закон се цели осигуряване на лична помощ за подпомагане на хората с увреждания, за да могат те да упражнят основните си права - да имат право на избор, независим живот, активно включване и достъп до услуги и дейности. В тави връзка, считано от 01.09.2019 г. в Община Лясковец са сключени 7 трудови договора със 7 одобрени „Асистенти” в изпълнение на Закона за личната помощ. Наетите асистенти са по двама от Лясковец и Мерданя и трима асистенти от Джулюница. Те обгрижват 7 потребители, нуждаещи се от постоянни грижи и обслужване. Право на включване в механизма за лична помощ имат лица, принадлежащи към следните целеви групи: лица с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане; деца без право на чужда помощ с определена 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане. Документи за включване в Механизма за лична помощ се предоставят в Информационния център на община Лясковец всеки работен ден, след предварително издадено и представено направление за включване в механизма за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Горна Оряховица. Екипът, работещ по механизма за лична помощ предвижда до края на ноември 2019 година Община Лясковец да сключи трудови договори с 40 лица, като „Асистенти” в изпълнение на механизма за лична помощ.