Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Деца и учители от детска градина „Славейче” отпразнуваха юбилей 17.05.2019 Деца и учители от детска градина „Славейче” отпразнуваха юбилей Лясковската детска градина „Славейче” отпразнува 40 години от създаването си. С богат концерт и много усмивки децата, ръководени от своите учители, отпразнуваха своя юбилей на откритата сцена в центъра на град Лясковец. За тържеството на юбилярите, което мина под наслов „Играем и мечтаем заедно” се събраха много зрители – бивши пораснали възпитаници на детското заведение, пенсионирани учители, родители, граждани. Малките славейчета бяха поздравени не само от директора Елка Йорданова, но и от кмета на Общината д-р Ивелина Гецова, от експерта по предучилищно образование в Регионалното управление по образованието Екатерина Миновска, от първосъздателя на детското заведение Детелина Кълчишкова, от бивши възпитаници на градината, от директори на училища и детски градини. Ден преди голямото събитие, в детската градина се състоя и среща-дискусия и бе разрязана голяма празнична торта. За да покажат как с радост и грейнали личица отбелязват своя празник, на юбилейния си концерт славейчетата представиха на сцена всичко онова, на което ги учат техните учители – изиграха с майсторство своите безгрижни детски танци, пяха песнички и рецитираха стихчета и много се забавляваха. И като на празник имаше и много подаръци и лакомства за всички. Днес „Славейче” е модерна и отлично оборудвана детска градина, едно от трите детски заведения в град Лясковец, в което се възпитават с много грижа и любов 65 деца, разпределени в три групи и обучаващи се от шестима педагози и шестима служители помощен персонал. Детска градина „Славейче” е създадена през далечната 1979 г. в квартал „Бръвта” и пръв неин директор е Детелина Кълчишкова. Втори директор е Тамара Вълкова, а настоящ - Елка Йорданова. Името на детската градина е претърпяло няколко промени – Детска градина №3, „Вела Благоева”, а през 1983 г. е именувана „Славейче”. През 1983 г. е утвърдена за базова градина, като работи с катедра предучилищно образование на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Първоначално приема много деца, разпределени в 4 възрастови групи и подготвителна група. От 1999 г. градината става самостоятелно юридическо лице. През 2002 г. е учредено Училищно настоятелство. След проведен конкурс през месец октомври 2008 г. за директор на „Славейче” е назначена Елка Йорданова, под чието ръководство детското заведение се управлява успешно до днес. От 2008 г. екипът на детската градина организира „Благотворителна кулинарна изложба” като изделията се предоставят на социално слаби хора - потребители на патронажа, обществената трапезария и на манастира „Св. Св. Петър и Павел”. Традиция е деца и учители да отбелязват всички християнски празници. Открит е и кът на християнските добродетели, а иконостасът и иконите са предоставени като подарък от игуменката на Лясковския манастир – покойната вече Майка Пелагия. През календарната 2011 г в детската градина успешно е осъществен проект „Съботно-неделна грижа за деца в неравностойно положение”. Партньори са сдружение „Виктория 04”, Община Лясковец и Община В. Търново. Оформено е методично обединение за екологията. Осъществена е открита практика на тема „Осъзнаване на здравето като ценност, адекватни ориентири за опазването му”. Преди 10 години в „Славейче” е открит и първият в областта ресурсен кабинет за работа с деца със специални образователни потребности. С помощта на екипа са обновени и модернизирани интериора и двора на градината. С партньорството на Община Лясковец е реализиран и проект за Енергийна ефективност, благодарение на който сградата е обновена и санирана. Екипът участва и в различни конференции и семинари, като „Нравствените ценности на християнството”, „Успешни родители - техники за активно слушане” и други. В специално оборудван и обновен кабинет се провеждат открити практики като „Правилно ли пресичаме” – практически обучения за безопасно движение и др. В „Славейче” са създадени и ателиета за допълнителна работа с децата - театрално студио, йога, съвременни танци. През 2016 г. екипът работи по национална програма за насърчаване на грамотността, като провежда поредица мероприятия под наслов „На баба приказка разказвам”, „Мамо, прочети ми”, „Пътуващ куфар”, както и анкета с родители „Кой ще ми чете” и среща с детската писателка Валентина Петкова. Мисията на екипа е да постави основите в личностното развитие на бъдещите граждани на България, съхранили своята национална, културна и родова идентичност, да формира децата като личности с рационално и критическо мислене, с творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания и умения и всичко това педагозите постигат с много любов, заедно по пътя на знанието, радостта и доброто.