Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 8 май 2019 г. 02.05.2019 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 08.05.2019 г. (сряда), от 17:45 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ - гр. Велико Търново на редовно годишно събрание и избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ на насроченото за 10.05.2019 г. (при липса на кворум - 27.05.2019 г.) заседание.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец