Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Модернизирано е кухненското оборудване в Домашния социален патронаж 05.11.2018 Модернизирано е кухненското оборудване в Домашния социален патронаж Успешно приключи проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Лясковец”. По проекта бе направена доставка на професионално кухненско обзавеждане и оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж. Наличното такова, с което разполагаше до сега патронажът, бе остаряло, енергоемко и неефективно – от една страна, а от друга - не отговаряше на нормативните изисквания и на европейските хигиенни норми, поради което спешно се нуждаеше от подмяна. Проектът стартира в началото на юли тази година и с изпълнението му кухненският блок на Домашен социален патронаж в Лясковец се превърна в модерна, технологично оборудвана, отговаряща на националните и европейски стандарти в областта на общественото хранене база. Подобрени бяха условията на труд на работещите, подобрено бе и качеството на предоставяните социални услуги в общността, както и информираността на институциите и неправителствените организации на територията на общината за дейността на Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Доставеното и монтирано оборудване и обзавеждане за нуждите на социалната кухня включва четири работни маси, четири шкаф-маси, шест мивки, четири стелажа, транжорна маса, електрически хокер (свободностоящ котлон), фритюрници и вентилационна инсталация. Общата стойност на проекта е 28 620.00 лева, в т.ч. 25 758.00 лв. от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика и 2 862 лв. собствено финансиране от община Лясковец. Продължителността на проекта бе четири месеца и обхвана периода от 1 юли до 29 октомври 2018 г. Дейностите по доставката и монтажа на оборудването по проекта бяха възложени на бургаската фирма „БИС“ ООД, която спечели конкурса след провеждане на обществена поръчка. С проект, изпълнен през 2015 г., отново финансиран по Фонд „Социална закрила“ е стартиран процесът по обновяване на обзавеждането и оборудването на кухненския блок на Домашен социален патронаж в Лясковец, което с изпълнението на настоящия проект е финализирано и същото е напълно подменено.