Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

В Лясковец още два проекта по платформа АГОРА приключиха успешно 17.10.2018 В Лясковец още два проекта по платформа АГОРА приключиха успешно Преди два месеца в Община Лясковец се подписаха договори за финансиране на проекти от създадения Фонд за подкрепа на местни инициативи между Община Лясковец, Платформа „Агора”, чрез проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна” и от друга страна - Сдружение с не стопанска цел „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”, като администратор на фонда. Основният приоритет на Фонда е насочен към насърчаване участието на общността при решаването на местни проблеми, прилагане на общностни иновации и подобряване на средата и качеството на живот на общността. Приключиха два от проектите, с реализирането на които бе облагородено междублоково пространство в квартал „Черникова бара” и проект, с който в една от детските градини „Пчелица”, бяха направени иновативни и полезни промени за спорт и забавления в детското заведение. На резултатите от приключилия успешно проект„Да превърнем сивото в красиво” ще се радват жители от квартал „Черникова бара” - блок 19, които вече имат свой уютен кът за отдих с красива беседка и облагородено междублоково пространство. Те реализираха проект, който е един от осемте, осъществяващи се с финансовата подкрепа на Община Лясковец и платформа АГОРА. В рамките на два месеца приключиха дейностите по реализирането на проектно предложение „Да превърнем сивото в красиво - озеленяване и благоустрояване на междублоково пространство в град Лясковец, ул. „Стойчо Куркев” №19”, осъществено от Сдружение на собствениците „Заедно”. Сдружението бе подкрепено от граждани, живущи в непосредствена близост до имота, които с доброволен труд успяха да реализират своята идея и първоначален замисъл. Целта на този проект бе да се предаде естетическа визия на междублоковото пространство, като се оформят красиви градинки, както и да бъде подобрено функционирането на градската система като цяло. С приключването на проекта се постигна повишаване качеството на живот на гражданите, чрез интегрирано решаване на проблемите на градската територия и създаване на хармонична жизнена среда, което от своя страна ще допринесе за по-пълноценното и приятно изкарване на свободното време на децата, младите и по-възрастни хора от квартала. Наименованието на другия приключил проект бе „ДГ „Пчелица“ – площадка за весели игри с мама и татко”, като основната цел бе превръщане на детска градина „Пчелица” в място за игра и общуване между поколенията и насърчаване на децата да прекарват по-малко време пред компютъра и повече в допълнителни дейности и игри на детската площадка. В детска градина „Пчелица” за приключването на проекта училищното настоятелство и екипът от учители организираха есенно градинско парти, за което се събраха деца, учители, родители и гости, за да се насладят на новата придобивка. По време на партито бяха представени и резултатите от реализирането на проекта. Партито, преминало под наслов „Играй с мен” обобщи постигнатото в детската градина – децата представиха наученото, като ползваха обособените нови площадки. По проекта бе оформен и спортно-занимателен салон в голямото фоайе на детската градина. На първия етаж бе монтирана спортна подова настилка и фоайето се превърна в игрална зала за допълнителни дейности - футбол, народни танци и балет. В двора пък са подобрени детските площадки и са нарисувани от родителите игри на „Дама”, „Не се сърди човече”, „Правила за движение по пътя” и други. От палети са изработени с доброволен труд от страна на родители-доброволци маси и пейки за градинското парти. По проекта също са закупени компютърна техника - телевизор и лаптоп, с помощта на които се разучават детските игри и нашия фолклор. От години Училищното настоятелство към ДГ „Пчелица” се стреми да подпомага дейността на детската градина като организира допълнителни образователни форми по желание на родителите – народни танци, балет, изучаване на английски и руски език. През 2015 година бе сформиран клуб по лечебна физкултура и оздравителна гимнастика, а по проект „Спорт, игри, забава на зелената морава” бе изградена спортна площадка в двора на детската градина за провеждане на спортни занимания. В сградата на детското заведение досега нямаше помещение за тази дейност. Но с този проект децата вече ще могат и през есенно-зимния период да провеждат заниманията си по футбол, гимнастика, народни танци и балет. Привличането на родителите като партньори и включването им в реално действие, има за цел да подобри комуникацията между поколенията, да създаде качествена образователна среда и да могат родителите да прекарват повече време в игри с децата си. С осъществяването на проекта се предоставя и възможност на живеещите в квартала деца, които посещават детската градина, да разполагат с естетически оформеното пространство в детската градина за допълнителни дейности и за игра на открито. Гости на есенното парти бяха кметът на Общината д-р Гецова и заместникът ѝ инж. Господинова, председателят на Общински съвет Даниела Арабаджиева, общински експерти, гостуващи учители от училища и детски градини, родители, баби и дядовци. Всички деца заедно се забавляваха с танци, броилки и различни спортни надпревари, изпробвани бяха и новите масички и пейки. За труда и инициативността си учители, родители, доброволци и деца бяха поздравени от директора на детската градина Анка Иванова.