Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Кметовете на Лясковец и Виделе ще прережат лентата на обновения Младежки дом в Лясковец 05.10.2018 Община Лясковец и екипът по проект „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България, Ви канят на церемония по официално откриване на Трансграничен бизнес инкубатор за екотуризъм и биологично земеделие по проект „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България, с референтен № 16.4.2.070, ROBG-183, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”, по приоритетна ос 4: „Квалифициран и приобщаващ регион”   Церемонията ще се проведе на 9 октомври 2018 г., в 12:00 часа в сградата на Трансграничен бизнес инкубатор (Младежки дом), находящ се на адрес: гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа“ № 1, с участието на д-р Ивелина Гецова – кмет на Община Лясковец, г-н Николае Баданою – кмет на Виделе и представители на екипа по проекта.  

Покана