Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

МКБППМН - Лясковец организира обучение за подрастващите на тема „Психоактивни вещества и зависимости” 02.05.2018 МКБППМН - Лясковец организира обучение за подрастващите на тема „Психоактивни вещества и зависимости” По инициатива на лясковската Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, бе направена беседа с ученици по въпроси, свързани с наркотичните вещества. Представители на Превантивния информационен център по наркомании – Велико Търново, изнесоха за нашите подрастващи лекция на тема, свързана с психоактивните вещества и зависимости. Учениците от ІХ клас при СУ „Максим Райкович” – гр. Лясковец проведоха обучението със специалистите в старата столица и получиха ползотворна и актуална информация за рисковете от употребата на психоактивните вещества. Превенцията на употребата на наркотични вещества е активен процес за повишаване на информираността, за създаване на условия и подпомагане изграждането на индивидуални и групови познания и умения, които утвърждават здравословния начин на живот и здравето на ученика. Местната комисия за борба с противообществените прояви в Лясковец организира обучението за учениците с цел превенция. Целта е не само да се предотврати употребата на наркотични вещества, но също така и да се забави започването на тази употреба или да се предотврати преминаването ѝ в проблемна употреба.