Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проведоха се информационни кампании по проект за Председателството на Съвета на Европа 19.04.2018 Проведоха се информационни кампании по проект за Председателството на Съвета на Европа На 17 и 18 април 2018 година в Лясковец и в три от лясковските села Драгижево, Джулюница и Козаревец бяха проведени първите изнесени информационни кампании по проект, свързан с Председателството на Съвета на Европа. Кампаниите се провеждат в рамките на проект „Моят отпечатък в Българското председателство“. Информационните кампании са част от първото тематично ядро на проекта, имащо за цел повишаване информираността на гражданите от Община Лясковец за Българското председателство и възможностите, които предоставя. Екипът по проекта посети пенсионерите от драгижевския клуб „Вяра” и представи информация за същността на ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз, основните приоритетни оси на Българското председателство, както и предстоящите събития от програмата. Предоставени бяха информационни материали за Европейския съюз, свързани с възможностите пред страните-членки. Следващата спирка на екипа бе Детска градина „Вълшебство”, в която децата научиха повече за държавите-членки, забавляваха се с илюстровани интересни карти и получиха подарък - книжки с приказки. Информационна кампания бе проведена и в Джулюница, където учениците от ОУ „П. Р. Славейков” научиха повече за функциите на Съвета на Европейския съюз, възможностите, които Председателството носи за България, както и същността на ротационното председателство. Учениците получиха информационни материали за Европейския съюз, възможностите, които предоставя на младежите да пътуват и учат, както и карти на Европа за всеки клас, който участва в кампанията. Кампания бе проведена и в Козаревец, където участие взеха деца, младежи и родители. Информационна кампания за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз бе проведена и в СУ „Максим Райкович”, гр. Лясковец. Учениците бяха запознати със същността и принципите на ротационното председателство, с функциите на Съвета на Европейския съюз, със значимостта на Председателството за България, както и с основните приоритети и задачи пред страната ни в рамките на шест месеца. Специален акцент бе поставен върху приоритетите в сектор „Младеж”, както и върху текущите събития, свързани с младежта. Един от основните приоритети за Българското председателство са именно младите хора в ЕС и техните проблеми. Представени бяха и някои по-значими събития от програмата, към които младежите биха имали интерес. Разпространени бяха информационни материали, отговарящи на основните въпроси на младите хора за ЕС и възможностите, които предоставя за развитие, пътуване, работа и образование. Проект „Моят отпечатък в Българското председателство” се реализира от Община Лясковец, в партньорство със СУ „Максим Райкович” и НЧ „Земеделец – 1899”, с. Козаревец.