Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Д-р Гецова кани жителите на Община Лясковец на обществено обсъждане на Бюджет-2018 година 09.01.2018 На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова, кани жителите на общината, бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на публично обсъждане на проект за Бюджет 2018 година. Уважаеми Дами и Господа, Бюджетът на Община Лясковец е основния финансов план на общината, свързан с предоставяне услугите на гражданите в сферата на образование, здравеопазване, социални услуги, култура, спорт и др. Обсъждането ще се проведе на 11. 01. 2018 година /четвъртък/ от 17:30 часа в залата на Община Лясковец - етаж 1.Мнението на всички Вас, скъпи граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на общината, както и Вашите въпроси и препоръки, са от изключителна важност за нас и се надявам да присъствате на обсъждането.   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА, КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ