Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

За участие във втора Национална изложба кани ръководството на училище „Цани Гинчев” 01.12.2017 За участие във втора Национална изложба кани ръководството на училище „Цани Гинчев” Национална изложба на ученическото творчество под надслов „Заедно” организират Регионалното управление на образованието във Велико Търново, Община Лясковец и Начално училище „Цани Гинчев”, град Лясковец. Изявата се провежда за втори път и намира любезното съдействие на Център за приобщаващо образование и Сдружението на родителите на деца със Синдром на Даун. Право да се включат имат всички желаещи деца на възраст от първи до четвърти клас, включително и със специални образователни потребности. За участие в Националната изложба „Заедно” те могат да представят по една своя творба на тема „Учим, играем и живеем заедно”. Рисунката трябва да е с формат А4. Няма ограничение, относно материалите, инструментите и техниката на рисуване. Рисунките трябва да са в оригинал, а на гърба им да има име, презиме и фамилия на автора; възраст и клас; диагноза/заболяване/състояние (при участници със СОП); име и пълен и точен адрес на училището или друга институция; телефон и e-mail за контакт. Творбите се изпращат в срок до 28 февруари 2018 година на адреса на НУ „Цани Гинчев” в град Лясковец, п. к. 5140, ул. „Петър Оджаков” №1 - За Националната изложба на ученическото творчество „Заедно”. Целта на инициативата е да се популяризира ролята на съвременното училище, която е да подкрепя индивидуалността на всеки ученик и да развива творческите му способности, да покаже възможностите за развитие на учениците със специални образователни потребности и да се популяризира приобщаването като процес. Миналата година експозицията се превърна в истински празник на приобщаващото образование”, коментира психологът и заместник-директор на училището Иван Пейчев. Той припомни, че в първата изложба са участвали повече от 470 творби на деца от цяла България. Изложбата ще бъде официално открита на 20 април 2018 година в НУ „Цани Гинчев” и ще може да бъде разгледана до 10 май 2018 г.