Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец бе домакин на Регионална кръгла маса 23.11.2017 Община Лясковец бе домакин на Регионална кръгла маса „Споделяне на добри практики при предоставяне на социални услуги в домашна среда” бе темата на регионална кръгла маса, която се проведе в Лясковец. Във връзка с изпълнение дейностите на проект „Независим живот в Община Лясковец – чрез комплексни услуги за социално включване”, договор BG05M9OP001-2.002-0049-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, на 22 ноември 2017 г. в хотелски комплекс „Лесопарка” в Лясковец се събраха гости и домакини за провеждането на Регионална кръгла маса, имаща за цел да се споделят добри практики при предоставяне на почасовите социални услуги в домашна среда. Екипът за управление на проекта бе изпратил покани до всички общини на територията на област Велико Търново, изпълнявали проекти по процедурата BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” за участие във форума. С присъствието си кръглата маса уважиха представители на общините Горна Оряховица, Велико Търново, Свищов, Стражица и Павликени, както и гости от Дирекция „Бюро по труда” гр. Горна Оряховица, Дневен център за стари хора, експерти от община Лясковец, изпълнители на почасовите социални услуги и потребители на проекта. Откриването на Регионалната кръгла маса направиха заместник-кметът на община Лясковец инж. Росица Господинова и д-р Мария Илчева – консултант европроекти и интеграция при Община Лясковец, като приветстваха участниците в форума. Ръководителят на проекта Ваня Табакова поднесе презентация на самия проект, като акцентира върху заложените и изпълнени дейности на проекта, основната му цел, периода за реализацията му и постигнатите крайни резултати. В хода на кръглата маса активно участие взеха изпълнители и потребители на проекта, които поставиха своята положителна оценка от качеството на предоставените почасови услуги. Те депозираха своето желание да продължат да работят и в бъдещи такива социални проекти. В последвалите дискусии и обсъждания активно се включиха и представители от поканените общини, които споделиха опит и добри практики в предоставяне на социалните услуги на уязвимите и нуждаещи лица в домашна среда. Най-важно бе обсъждането работата по ПМС №137/05.07.2017 г., за осигуряване подкрепа на общините за устойчивост на предоставените социални услуги след приключване на проекта. Обсъдено беше и националното финансиране за продължение на почасовите услуги до 31.12.2017 година. В тази връзка общините, чийто проекти приключват по процедурата BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” сключват споразумения за продължаване на услугите с Агенцията за социално подпомагане.