Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 22 ноември 2017 г. 21.11.2017 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 22.11.2017 г. (сряда), от 17:40 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Отмяна на Решение № 331 от 14.11.2017 г. на Общински съвет - Лясковец.   2. Поемане на общински дълг за отпускане еднократно на нов заем в размер на 500 000 лв. от централния бюджет за рефинансиране на непогасения размер от заема със срок за възстановяване не по-дълъг от една година.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец