Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 ноември 2017 г. 13.11.2017 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 14.11.2017 г. (вторник), от 17:45 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец