Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Представители на общината ще обменят опит с потенциални норвежки партньори за енергийна ефективност 16.10.2017 На 18 и 19 октомври 2017 г. представители на общината ще участват в семинар и срещи за обмяна на опит и добри практики и постижения, както и създаване на партньорства в областта на програма БГ04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия, организиран от Фондация „Визия за научен и технологичен растеж“ и Осло международен хъб. Целта е установяване на партньорство за подготовка на проекти по линия на Финансовия механизъм на „Европейското икономическо пространство“ и Норвежката програма 2014-2020 в областта на „Енергийната ефективност и енергийната сигурност“, за която са определени 28 млн. евро. Партньор за прилагането на тази програма е Норвежкия департамент за водни ресурси и енергийни източници. Темите на срещите са: 1. Използване на геотермалната енергия (отопление/охлаждане) в сгради. 2. Подобряване на енергийната ефективност в съществуващите сгради за постигане на клас „А“ и изпълнение на пилотни проекти за сгради с почти нулево потребление на енергия. 3. Рехабилитация и модернизация на улично осветление - смарт осветление. 4. Мониторинг на потреблението на енергия в общински сгради. Събитието се финансира по линия на програма БГ04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Фонда за двустранни отношения, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Представители на общината ще обменят опит с потенциални норвежки партньори за енергийна ефективност