Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 11 май 2017 г. 10.05.2017 На основание чл.25, т.1, във връзка с чл.38, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на Общински съвет - Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 11.05.2017 г. (четвъртък), от 17:30 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Полагане на клетва от новоизбрания кмет на Кметство Козаревец.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец