Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

В Лясковец се проведе тренировка по плана за защита при бедствия 19.04.2017 В Лясковец се проведе тренировка по плана за защита при бедствия В Лясковец се разигра общинско мащабно учение, което бе част от изпълнението на плана при защита от бедствия. Тренировъчното учение организираха Общинският щаб за защита на населението, СУ „Максим Райкович” и всички съставни части на единната спасителна система – полиция, пожарна, спешна медицинска помощ, Енерго про мрежи, Овергаз и ВиК-Лясковец, които неизменно участват в спасителните дейности при обявено бедствено положение. Учението бе ръководено от председателя на щаба и кмет д-р Гецова и бе наблюдавано лично от областния управител на В. Търново инж. Николай Йоцов. То се проведе с цел да се види на какво ниво е координацията между структурните звена, взаимодействието със средствата за масово осведомяване при извънредни ситуации, практическите умения на спасителните екипи и т. н. Тренировката се проведе с цел изучаване и усвояване на разработения общински план за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, като в случая бе приложен плана за действие при възникване на пожари. След свикването на щаба и обявяване на бедствено положение, ситуацията бе оповестена на обществеността и бяха взети бързи мерки за гасене на пожара. Районите за практическите действия бяха два – сградата на Община Лясковец и тази на училище „Максим Райкович”. В изпълнение на двете задания бе инсцениран пожар, избухнал на тавана на общинската сграда, а по-късно и в кабинета по биология на корпус І на училището. Спасителните екипи и доброволното формирование извеждаха служители на общинска администрация и ученици от горящите сгради и на пострадалите бе оказана първа до лекарска помощ. В спасителните дейности се включиха различни ведомства и институции – ръководителите на учението, общинския щаб за координация, служители на Гражданска защита, Районното управление на МВР, службата за противопожарна безопасност, центъра за спешна медицинска помощ на горнооряховската болница, доброволното общинско формирование, училищния БЧК отряд и др. За грандиозната демонстрация екипите на пожарната използваха автомеханична стълба за извеждане на блокираните от пожара двама ученика, които не са успели да напуснат сградата. Полицията бе спряла движението и отцепила района, бе спряно газоподаването и електрозахранването, с цел безопасно протичане на спасителните работи в огнището на пожара. При провеждане на дейностите се спазваха всички правила за поведение при пожар, както от учениците и служителите на общината, така и от гражданите. Спасителите поддържаха непрекъсната координация, а информацията се събираше и обобщаваше от секретаря на щаба. Учението бе проведено на ниво и постигна предварително поставените цели. След приключване на учението бе направен анализ на занятието, а членовете на щаба изложиха своите изводи за резултатите от тренировката и справянето на екипите в дадената ситуация. Целта на учението беше да се проиграе общинския план за защита на населението при пожари, да се тренират членовете на щаба при възникване на пожар на територията на общината и за вземане на решения, практическа проверка на координацията на силите на единната спасителна система при извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи. Направена бе необходимата и задължителна тренировка на силите за реагиране от единната спасителна система по взаимодействието, координацията, непрекъснатото управление и анализиране на събитията. С провеждането на учението се провериха знанията, уменията и практическите навици на участниците по оповестяване, събиране на информация, оценка на обстановката, подготовката и ръководенето на неотложно аварийно-възстановителни работи при създалата се обстановка. Тези мероприятия допринасят за повишаване сигурността на гражданите и ни учат как да реагираме при възникнали подобни ситуации. Особено за учениците то бе възпитателно и самите те показаха, че имат познания за бързо и безопасно евакуиране, а членовете на БЧК-отряда демонстрираха натрупания си опит в часовете по даването на първа помощ на пострадали.