Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Продължава изпълнението на Етап 2 по проект „Приеми ме 2015” 10.01.2017 Проектът „Приеми ме 2015” се изпълнява от Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. в партньорство с 82 общини от страната. Продължителността на втория етап на проекта "Приеми ме 2015" е до 28.02.2018 г. Със стартирането на Етап 2 по проект „Приеми ме 2015” от 01.11.2016г. се очаква да се осигури по-добро качество на живот за деца от уязвимите групи и ще насърчи тяхното пълноценно включване в живота на обществото. Чрез приемни семейства, всяка община партньор ще доразвие на по-ефективно специализирано ниво професията „Приемен родител”. На територията на Община Лясковец има две приемни семейства, като към момента в едно от тях има настанено едно дете.

Продължава изпълнението на Етап 2 по проект „Приеми ме 2015”