Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Домашният социален патронаж в Лясковец получава модерно кухненско оборудване 21.08.2015 Домашният социален патронаж в Лясковец получава модерно кухненско оборудване Община Лясковец получи финансиране за ново модерно оборудване на Домашен социален патронаж от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика одобри финансиране в размер на 20 763 лева за проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж в община Лясковец за пълноценно социално включване“. В община Лясковец вече очакват доставката на новото енергоефективно оборудване, което включва професионална електрическа печка, професионална пекарна на 2 нива, хладилни шкафове, фризери и картофобелачка. В кухненския блок на Домашен социален патронаж всекидневно се приготвя храна за общо 150 човека - абонатите на Домашен социален патронаж на територията на всички населени места от общината, както и за потребителите на Дневен център за възрастни хора и ползвателите на Обществената трапезария, която функционира от седем години насам. В момента кухненският блок на Домашен социален патронеж е ангажиран и с пригогвяне на топъл обяд на 44 човека, от най-бедните семейства на територията на община Лясковец по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Лясковец“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. Проектът е разработен в отговор на острата нужда от подмяна на остарялото и амортизирано оборудване, с оглед на повишените изисквания към кухненския блок на Домашен социален патронаж за обслужване на по-голям брой потребители, както и постигане на ефективност на разходите за електроенергия, чрез осигуряване на ново енергоефективно оборудване, отговарящо на българските и европейските стандарти. Състоянието на остарялото оборудване налага ежемесечни ремонти, като честите повреди нарушават режима на работа и навременното приготвяне на храната, както и безопасното съхранение на хранителните продукти. С реализацията на проектното предложение, община Лясковец поставя в приоритет социалните услуги в общността, като по този начин ще създаде условия за повишаване качеството на живот и социално включване на хората с увреждания и самотно живеещите възрастни хора. Договорът за финансиране на проекта беше подписан на 3 юли 2015 г. от кмета на община Лясковец д-р Гецова, като общата му стойност е в размер на 20 763 лева, от които 18 483 лева са предоставени от фонд „Социална закрила”, а собственото участие е в размер на 2 280 лв. Проектът следва да бъде приключен до края на октомври 2015 година.