Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец отличник в осигуряването на свободен Интернет достъп във всички населени места 05.03.2015 От началото на месец Март 2015 г. всички жители и гости в петте населени места на община Лясковец – селата Драгижево, Джулюница, Добри дял, Мерданя и Козаревец, ще могат да използват безплатно безжичен Wi – Fi достъп до интернет в централните зони около сградите на кметствата. Това стана възможно благодарение на реализирания проект „Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в Община Лясковец“, финансиран в рамките на Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група „Лясковец – Стражица“. Две години след като тази услуга бе стартирана в общинския център Лясковец, сега и жителите на петте села в общината ще могат да се възползват от удобствата за използване на интернет и информационните технологии в централните зони на населените места. От общинската администрация са предвидили обозначаване на зоните за безплатен достъп до Интернет като са монтирали информационни табели на петте кметства, на които е указано името на свободната мрежа за достъп до интернет. В рамките на проект „Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в Община Лясковец“ реализиран от Сдружение „Партньори за Лясковец“ е осигурено специално оборудвано транспортно средство за мобилен център за услуги, който е специално адаптиран за хора с увреждания, и ще предоставя мобилни информационни услуги на жителите на всички населени места. Община Лясковец поставя сериозен акцент върху подобряване условията за живот в малките населени места от общината, като само за последната година по линия на проекти финансирани от Местната инициативна група Лясковец – Стражица бяха изцяло обновени площадите и централните зони в селата Драгижево и Джулюница, като бяха изградени нови зони за отдих и детски площадки.

Община Лясковец отличник в осигуряването на свободен Интернет достъп във всички населени места