Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Стартираха дейностите по проект ”Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база данни за местния хабитат” в ОУ ”П.Р. Славейков” 30.01.2015 В ОУ ”П.Р. Славейков” с. Джулюница вече стартираха дейностите по проект ”Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база данни за местния хабитат”. През месец декември екипът за реализация на проекта представи на пресконференция основните цели и дейности, които ще направляват работата на двете сформирани групи и техните изяви. На събитието присъства и г-н Румен Стойков - председател на училищното настоятелство, който изказа задоволството си, че благодарение на настоящия проект учениците от училището ще получат и техническо оборудване, с което да работят. Мениджърът на проекта - г-жа Даниела Христова, която е и директор на училището представи накратко предстоящите задачи пред екипа и така официално даде старт за проучванията на малките природолюбители в защитената зона по Натура 2000. Проведени бяха и две информационни срещи в с. Джулюница и с. Добри дял, на които проекта бе представен на родителите.

Стартираха дейностите по проект ”Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база данни за местния хабитат” в ОУ ”П.Р. Славейков”