Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 8 декември 2014 г. 03.12.2014 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на общинския съвет свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 08.12.2014 г. (понеделник), от 17:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Провеждане на общо събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци” - ООД” - Велико Търново.