Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Сдружение "Бъдеще за нас" приключва проект по Програмата за подкрепа на неправителствени огранизации в България 27.11.2014 През месец септември 2014 г. приключи работата по проект „Повишаване финансовата устойчивост и изграждане на капацитет на НПО, чрез съзване на механизъм за реализация на инициативи на местно ниво в партньорство с местната власт”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени огранизации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.     Повече информация може да намерите в прикачения файл.

Сдружение "Бъдеще за нас" приключва проект по Програмата за подкрепа на неправителствени огранизации в България