Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец е отличника на Великотърновска област по усвояване на евросредства на човек от населението 13.11.2014 Според изследване на Института за пазарна икономика за регионалните профили за 2014 година е направен актуален социално – икономически профил на 28-те области в страната. Профилите представят състоянието и развитието на областите въз основа на 59 показателя, обединени в осем категории – икономика, инфраструктура, данъци и администрация, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда.Един от ключовите показатели за икономическо развитие на областите и общините е размера на усвоените средства от Европейските структурни фондове на човек от населението. Като основен извод за социално-икономическото състояние на отделните общини се отчитат сериозни дисбаланси по отношение на способността на отделните общини да усвояват успешно европейски средства. Претеглени към броя на населението през 2013 г. общо усвоените средства към 31 януари 2014 г. варират от 0 лв. до над 4 хил. лв. на човек в отделните общини. При сравнение на 28-те области в България най-висока усвояемост на евросредства се наблюдава в областите Габрово, Бургас и София (област), а най-ниска в областите Русе, Кюстендил и Стара Загора.Общините от област Велико Търново са усвоили 466,9 лв. на човек като бенефициенти по оперативни програми на Европейския съюз при средно за страната 379,8 лв./човек към 31 януари 2014 година. С най-големи стойности на изплатените суми по договори е община Лясковец със 771,5 лв./човек при средногодишно население 12 979 души. С най-малко усвоени средства според настоящото изследване на ИПИ са общините Полски Тръмбеш (41,2 лв./човек) и Сухиндол (39,6 лв./човек).

Община Лясковец е отличника на Великотърновска област по усвояване на евросредства на човек от населението