Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

14 септември – професионален празник на българските огнеборци 04.09.2014 Програма на мероприятията, организирани в РСПБЗН гр. Горна Оряховица за отбелязване на професионалния празник на служителите от структурите „Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР: • За дните 8, 9 и 10.09.2014 г. от 09.30 до 12.00 ч. ще бъде организирана приемна в РСПБЗН на адрес гр. Горна Оряховица, ул. Стоил Войвода № 3, с телефон за контакти 0618 6 00 64 – Дежурен при ОДЧ на РСПБЗН гр. Г. Оряховица. • На 12.09.2014 г. е обявен ден на отворените врати в РСПБЗН гр. Горна Оряховица с демонстрации на възможностите за извършване на оперативни действия и разясняване на мерките за ПБЗН. • Организирани са мероприятия с деца в детски градини в двете общини. Проявите ще включват занятия по евакуация, беседи относно мерките за ПБ. • Всички служители от РСПБЗН гр. Г. Оряховица ще участват в дарителската кампания в помощ на децата на загиналите при изпълнение на служебния дълг служители от ГДПБЗН. • Ще бъде организирана среща с ветерани и бивши служители от РСПБЗН. • На 12.09.2014 г. в РСПБЗН ще бъде отслужен тържествен водосвет. • 14 септември - професионален празник на българските огнеборци   На 14 септември 1905 година в София, по инициатива на 17 пожарни командири и деятели на пожарното дело, е открит Първият пожарникарски събор – едно от най-значимите събития с програмно значение в историята на пожарното и спасителното дело в страната, по време на което с абсолютно мнозинство е взето решение да се основе пожарникарско дружество в България. С решение № 385/13.09.1995 г. на Министерския съвет този ден е обявен за Професионален празник на служителите от структурите „Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР. Традиционно той съвпада с провеждането в национален мащаб на Седмицата на пожарната безопасност, която тази година ще се проведе в периода от 8 до 12 септември 2014 г. Сведения за организирана противопожарна защита на гр. Горна Оряховица има от 1938 г, когато е построена сградата на противопожарната служба. Тогава пожарникарите са използвали единствения за тогавашното време противопожарен автомобил Фиат 31. Развитието на службата в следващите години е пряка функция на икономическото състояние на страната. Днес все по-трудно се осигуряват безпроблемните дежурства с остарялата и амортизирана техника и оборудване. Почти винаги поне един от четирите автомобила на дежурство е спрян за ремонт, и само благодарение на безрезервната подкрепа на ръководители и специалисти от различни фирми в района и на самоотвержения труд на огнеборците, гражданите винаги могат да разчитат на специализираната им помощ. Организацията за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност в общината е изградена в изпълнение на изискванията на Закона за МВР. Като цяло пожарната обстановка в региона е нормална. Служителите от Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност упражняват постоянен контрол в обектите и при констатиране на нередности извършват разпоредителна, административно-наказателна и превантивна дейност. Все по-голямо внимание се отделя на работата с подрастващото поколение – наблюдава се стремеж към повишаване противопожарната култура на населението. При ликвидиране на пожари и аварии, оперативният състав действа бързо и професионално и те все още се овладяват навреме, въпреки постоянно увеличаващите се обективни предпоставки пречещи за това - крайно амортизираните техника и съоръжения, с които се работи, намаления личен състав, лошата дисциплина на водачите по пътищата. Дейността на служителите от ДПКП и ПД през този период се изразява в извършването на 19 броя комплексни, 467 контролни, 14 тематични проверки на 2578 обекта. Връчени са 18 протокола от комплексна проверка, 16 противопожарни разпореждания, като са разпоредени общо 61 мероприятия. Издадени са 9 становища за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност. Изпратени са 17 уведомителни писма. Взето е участие в 14 съвместни комисии в Общината и в експертни съвети за устройство на територията. В превантивната дейност служителите от РСПБЗН са съставили 23 акта за административно нарушение. Във връзка с пожарната безопасност в средствата за масова информация са излъчени 16 материала. За периода от началото на настоящата година до края на месец август 2014 година в РСПБЗН Г. Оряховица са обслужени общо 312 произшествия, срещу 328 за същия период на 2013. Екипи на РСПБЗН са участвали в гасенето на пожари и други дейности, както следва: - пожари с материални загуби: през 2014 г. - 46; през 2013 г. - 37; - пожари без материални загуби: през 2014 г. - 214; през 2013 г. - 82; - аварийно-спасителна дейност: през 2014 г. - 5; през 2013 г. - 1; - дежурства: през 2014 г. - 5; през 2013 г. - 1; - помощни: през 2014 г. - 31; през 2013 г. - 25; - лъжливи повиквания: през 2014 г. - 7; през 2013 г. - 5. Загинали през отчетния период при пожари за 2014 г. e 1, срещу 0 за 2013 г. Пострадали през отчетния период при пожари за 2014 г. са 2, срещу 1 за 2013 г. От статистическия анализ се вижда, че произшествията като цяло са повече. През тази година преобладаващи са били пожарите в жилищното стопанство, следвани от тези в транспортни средства и в селскостопански обекти. Най-честата причина за възникване на пожари е била техническата неизправност. Следват пожарите, причинени от небрежност и от късо съединение. За всички добри тенденции и за успешното развитие на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Горна Оряховица, заслугата не е само на огнеборците, а е резултат от успешното им сътрудничество с различни инстанции. Затова ръководството на противопожарната служба изказва най-сърдечни благодарности на Общинското ръководство, на фирмите в района и на службите, с които си сътрудничи за подкрепата, която оказват и за все по-голямото разбиране, проявявано от тяхна страна към проблемите по обезопасяване на обектите. Въпреки трудностите по пътя на професионалната си реализация, служителите работят добре за гарантиране сигурността на населението. Ето защо, те с гордост отбелязват професионалния си празник. Ръководството поздравява в навечерието на празника всички бивши и настоящи огнеборци и техните семейства и им пожелава много здраве, щастие и безаварийна работа за в бъдеще.