Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

На вниманието на всички собственици на едри и дребни преживни животни 21.08.2014 Община Лясковец уведомява всички собственици на животновъдни обекти, в които се отглеждат едри и дребни преживни животни, за необходими мероприятия, във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на заболяването "син език" на територията на област Велико Търново.

Съобщение на вниманието на всички собственици на едри и дребни преживни животни