Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Продължава реализирането на трите обществено значими инициативи от гражданските сдружения 07.08.2014 Разгарът на лятото бележи интензивна работа по Модул “Практическа дейност”, част от проект „Повишаване финансовата устойчивост и изграждане на капацитет на НПО, чрез създаване на механизъм за реализация на инициативи на местно ниво в партньорство с местната власт” на Сдружение „Бъдеще за нас”, реализиран в партньорство с Община Лясковец и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. ( www.ngogrants.bg ). Към настоящият момент три конкурсно избрани проекти на сдружения от oбщина Лясковец реализират своите дейности:     Повече информация в прикачения файл.

Продължава реализирането на трите обществено значими инициативи от гражданските сдружения